12/04/2008

Industria e o BNG apostan pola maniobra eólica de ENCE


Fontes ben informadas da Consellería de Inovación e Indústria teñen informado confidencialmente que a oferta de Inveravan, na que comparten intereses Manuel Jove, Jacinto Rey, Epifanio Campo e a Empresa Nacional de Celulosas ENCE, están situadas en posición de saída para se faceren con unha parte significativa dos 2.300 megavatios eólicos que sairan a concurso a mediados deste ano 2008. A través desta aposta eólica, o consórcio encabezado por estes empresários galegos e máis a ENCE podería afrontar, coa entrada de algunha caixa de aforros ou outra entidade financeira, un dos maiores negócios industriais dos últimos anos. Unha poténcia de 500-600 megavatios permitiría a este conglomerado afrontar en inmelloráveis condicións unha operación de traslado da factoría de Lourizán. O negócio eólico é na actualidade e seguirá a ser no futuro, un investimento seguro, dadas as primas que se paga por kilovátio producido deste tipo de enerxía renovável. Arregui, presidente de ENCE, xa manifestara a sua intención clara de contar coa concesión eólica antes de iniciar movimentos de traslado da factoría de Lourizán. Como dicíamos na entrada anterior, se Mocho Reboiras levantase a cabeza.....

11/24/2008

Comeza a conta atrás.O novo plano eólico desvelará a posición do BNG sobre ENCE

Nos últimos meses ten-se agudizado a ambigüidade do BNG a respeito de ENCE, ainda que ao longo de toda a lexislatura nunca se percebeu nítidamente un posicionamento claro desta formación sobre qué facer co monopólio celulósico. Agora, tras achandar-lle o camiño á ENCE servindo-lle en bandexa unha alianza estratéxica co empresariado galego, a Consellaría de Innovación e Indústria debe decidir nos próximos dias se, como é previsível, concede un bó anaco da tarta eólica ao consórcio de Jove, Epifanio Campo e Jacinto Rey, sócios da ENCE no enxendro chamado Inveravan Gestión de Inversiones. Xa o conselleiro de Economía afirmou que o seu departamento aprovaría un posível finanzamento do traslado da factoría de Lourizán por medio da compensación eólica. E a própria ENCE avisou o pasado mes de marzo que pretende facer unha “gran planta” de celulosa en Galiza, puidendo oscilar o investimento previsto entre 150 e 250 millóns de euros. O que ven dicir que prevén, entre a factoría de Navia e a que instalen para sair de Lourizán, unha produción non inferior a un millón de toneladas de pasta de celulosa. Fica por ver se pretenden fornecer-se de madeira barata dos nosos montes e se o BNG vai traballar desde a Consellaría de Medio Rural abrindo-lle as portas dos montes viciñais. De ser así, sería un percorrido “heroico” o desta organización política. Se Moncho Reboiras levantase a cabeza….

10/23/2008

ENCE-Navia producirá 500.000 toneladas de celulosa ao ano no 2009
A factoría de ENCE en Navia comezará a producir a un ritmo de 500.000 toneladas anuais a partir de finais desta ano 2008, levando a celulosa producida ao porto de El Musel de Xixón, para a sua exportación. O plano estratéxico de ENCE 2006-2009 contemplaba xa este incremento tras introducir melloras operativas nesta planta, que pasaría de 300 mil tn ás citadas 500 mil. Con este incremento e coa entrada en produción da factoría de Uruguai a multinacional pretende abaratar o custe de fabricación da pasta e baixar de 360 euros/tn a 253 euros/tn, afrontando desta forma en mellores circunstancias o ciclo de baixa que previsíbelmente afectará aos prezos da celulosa até o ano 2011 (ver plan estratéxico de ENCE no web da empresa). Sería interesante coñecer a contribución real a este obxectivo aportada pola compra de milleiros de toneladas de madeira queimada de eucalipto procedente dos montes ardidos no 2006 (existen estimacións de máis de tres millóns de metros cúbicos de madeira comprados pola ENCE), en operacións de mui escaso custe económico. Acompañamos unhas fotografías de ENCE-Navia.